Gemeente Stad Deinze

Kerk Zeveren wordt dorpshuis

De voorbije decennia daalde het aantal kerkbezoekers en het aantal priesters. De Sint-Amanduskerk wordt nog nauwelijks gebruikt. In 2021 is beslist om, op advies van en na overleg met de kerkfabriek van Zeveren en stad Deinze, de kerk te onttrekken aan de eredienst en te herbestemmen als dorpshuis. Het kerkgebouw bepaalt het beeld en de identiteit van het dorp en wordt zo dé nieuwe publieke ontmoetingsplek voor Zeveren. Het nieuwe dorpshuis zal uitnodigen tot ontmoeting, rust en beleving. Dit met respect voor de begraafplaats en de omwonenden.

In 2024 stelt de stad een ontwerper aan. De effectieve uitvoering van de werken is voorzien voor 2025 en 2026.

Voor én samen met de inwoners van Zeveren 

Inwoners, verenigingen, de school, handelaars en organisaties zijn nauw betrokken bij het project. Een groep enthousiaste inwoners heeft zich verenigd in een ‘trekkersgroep’.

De trekkersgroep, inwoners, verenigingen en organisaties uit Zeveren maken deel uit van een participatief proces om een duurzaam nieuw gebruik van de kerk als dorpshuis mogelijk te maken. Het proces maakt deel uit van plattelandsproject Toren-Breed, een samenwerking tussen stad Deinze, de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen en Avansa regio Gent.

Wil je graag meer informatie of wil je graag met je dorpsgenoten nadenken over de nieuwe toekomst voor het kerkgebouw als dorpshuis? Surf naar https://goedgezegd.deinze.be.

Gemeenschapszaal Te Lande

Gemeenschapszaal Te Lande is in het voorjaar 2023 deels gesloopt om een afgescheiden fietspad te kunnen aanleggen. De zaal is sterk verouderd, maar blijft behouden als gemeenschapszaal in afwachting van het nieuwe dorpshuis. De stad investeert niet verder in het verouderd gebouw. De parking blijft behouden.

Nieuwe verbindende afscheiding tussen dorpshuis en begraafplaats

De noodzaak van een duurzame en waardevolle afscheiding tussen het dorpshuis en de begraafplaats kreeg in 2023 prioriteit in de trekkersgroep. De investeringssubsidie van 22.000 euro die voorzien is in plattelandsproject Toren-Breed zal hiervoor gebruikt worden.

In overleg en samen met de trekkersgroep realiseert stad Deinze de nieuwe verbindende afscheiding in het voorjaar van 2024.