Gemeente Stad Deinze

Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Retributies worden over het algemeen ook door de gemeenteraad vastgesteld, maar overeenkomstig artikel 43§2 van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad het college van burgemeester machtigen tot het heffen van bepaalde retributies en kan de gemeenteraad de voorwaarden bepalen waaronder dit kan gebeuren. Deze delegatie aan het college maakt het mogelijk dat vlotter ingespeeld kan worden op situaties die onderhevig zijn aan wijzigende omstandigheden, zoals prijzen van toegangstickets. (Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2023: vaststellen van de machtiging tot heffen van retributies en de voorwaarden ervan).

Retributies van het Autonoom Gemeentebedrijf Stad Deinze worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AGB Stad Deinze.