Gemeente Stad Deinze

Deinze 2040

Deinze groeit constant. Meer inwoners, trends en ideeën dagen ons iedere dag uit om de leefbaarheid van de stad te vergroten.

In 2009 stelde het stadsbestuur het project Deinze 2020 voor.

Met Deinze 2020 brachten we het verhaal van de stads- en dorpsvernieuwing. Dit zetten we voort in een vernieuwde langetermijnvisie. Met #Deinze2040 kiezen we resoluut voor vernieuwing en duurzaamheid.

We willen de eigenheid van de zeventien deelgemeenten en onze bijna 45.000 inwoners laten schitteren. Onze visie vat het mooi samen: 'Onderweg naar de stad van morgen durft Deinze te verbinden'.

De basisideeën zijn dat Deinze een stad moet zijn waar je in alle seizoenen kan genieten. Op een kwartier wandelen of fietsen moet je toegang hebben tot alles wat je nodig hebt in de stad en dorpskernen: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, cultuur en ontspanning.

Heel wat projecten zijn al afgewerkt of lopende, andere zitten in de pijplijn. Iedere Deinzenaar ontving half mei 2022 een kijkboek met meer toelichting. Je kan de publicatie '#Deinze2040 - knipoog naar de toekomst' hier downloaden.

De publicatie werd opgedeeld in thema's aan de hand van de missie van de stad.

In het najaar van 2022 kwamen we naar alle Deinzenaars toe tijdens de 'Ronde van de dorpen' om te luisteren wat jouw toekomstplannen zijn voor Deinze.