Gemeente Stad Deinze

Deinze is een onderwijsstad. Meer dan 8000 leerlingen lopen school in Deinze in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Daarnaast is er een ruim aanbod kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Deinze zet sterk in op de samenwerking tussen en met de scholen.