Gemeente Stad Deinze

Zwerfvuil / sluikstort

Wat is het verschil tussen zwerfvuil en sluikstort? 

Zowel bij opruiming als bij handhaving wordt er een onderscheid gemaakt tussen zwerfvuil en sluikstort. 

 • Zwerfvuil 

  is afval afkomstig van consumptie buitenshuis. Dit afval wordt niet gebundeld (bv. in een dichtgeknoopte zak) en achtergelaten op een hiervoor niet bestemde plaats. Dit bestaat o.a. uit: blikjes, flesjes, (snoep)wikkels, sigarettenpeuken, kauwgom, kranten, flyers, pastabekers, mondmaskers, …

  Zwerfvuil wordt opgeruimd bij de structureel ingeplande veegrondes en opruimrondes. Dit mag gemeld worden, zeker als het om grote hoeveelheden of grote zones gaat.
  Wil je graag een handje toesteken om het zwerfvuil aan te pakken binnen Deinze? Neem dan contact op met de dienst milieu en vul het vrijwilligersformulier in.

  Ploggen

  Het woord ploggen is een samentrekking van twee activiteiten: ‘Plocka upp’ (Zweeds voor ‘oprapen’) en ‘joggen’. Ploggen betekent dus het oprapen van zwerfvuil tijdens het wandelen/joggen.

  Deinze ondersteunt de WePlog-app

  WePlog is een app die je helpt ploggen. Je kan het vergelijken met een loopapp zoals Strava of de navigatieapp Waze. 

  • Alle straten en wegen zijn zichtbaar en verschijnen in rood en groen. Rood is een weg die lang geleden geplogd werd, groen is een weg die onlangs geplogd werd. De plogroute wordt geregistreerd en de kaart past zich continu aan. Zo ziet elke gebruiker welke straten reeds opgeruimd werden en welke niet.
  • Ploggers kunnen tijdens hun route problemen doorgeven aan de stadsdiensten (bijvoorbeeld sluikstort). Je kan een foto met melding en gps-coördinaten doorsturen. Een volle zwerfvuilzak die ter plaatse achtergelaten wordt, kan ook op die manier gemeld worden.
  • Alle gegevens worden bewaard voor statistische doeleinden.
  • De geruimde straten en wegen blijven tijdelijk groen. Na een door de stadsdiensten ingestelde periode wordt de straat weer rood.

  Je kan WePlog downloaden voor Android en iOS.

  Meer info: www.weplog.be

 • Sluikstort 

  is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de legale huisvuil- of bedrijfsafvalophaling. Dit telt ook voor het plaatsen van afval aan de ondergrondse containers. Doe je dit toch, dan riskeer je een GAS-boete.

  Sluikstorten kunnen gemeld worden via het algemeen formulier https://www.deinze.be/melding   

  Sluikstort op een privaat terrein

  Ben je eigenaar van een terrein waarop sluikstort gedumpt is, dan zal je zelf moeten instaan voor de opruiming daarvan.
  Bij herhaaldelijk sluikstort kan je klacht indienen bij de politie. Zij bekijken of de dader geïdentificeerd kan worden zodat de kosten van de opruiming op de dader kunnen verhaald worden. De dader krijgt een GAS-boete opgelegd.

  Wat is een GAS-boete?

  Het GAS-reglement werd in het leven geroepen om sneller te kunnen reageren op overlast en zo prettiger met z'n allen samen te leven. 'GAS' staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het zorgt ervoor dat de gemeenten en steden sneller en efficiënter kunnen optreden tegen kleine criminaliteit en inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren (bv. lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil, hondenpoep,...).

  Het achterlaten van zwerfvuil of sluikstort wordt ingedeeld als een type GAS-1 boete. GAS-1 boetes kunnen opgelegd worden vanaf de leeftijd van 14 jaar. Een GAS-1 boete bedraagt minimaal € 100, maximaal € 175 voor minderjarigen en maximaal € 350 voor meerderjarigen.

  Gedetailleerde toelichting inzake het GAS–reglement is opgenomen in het Algemeen Politiereglement dat van toepassing is op het grondgebied van de Stad Deinze en de gemeentes Zulte en Lievegem. (https://www.deinze.be/politieverordeningen)