Gemeente Stad Deinze

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid vindt plaats in dienstencentrum Leiespiegel, elke derde vrijdag van de maand van 9.30 tot 12 u.

De FOD Sociale Zekerheid behandelt alle dossiers van mensen die een aanvraag hebben gedaan voor een erkenning als persoon met een beperking.