Gemeente Stad Deinze

Zitdag Federale Pensioendienst

De zitdag Federale Pensioendienst vindt plaats in dienstencentrum Leiespiegel, elke vierde maandag van de maand van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15.30 u. Je kan er terecht met vragen over jouw pensioendossier.

Je kan de Federale Pensioendienst (FPD) contacteren via:

  • de gratis Pensioenlijn 1765
  • het callcenter van FPD-Gent (alleen algemene info en info over een pensioendossier dat in behandeling is in het kantoor Gent. Burgers kunnen tijdelijk ook telefonisch een aanvraag om pensioen en/of inkomensgarantie indienen): gratis telefoonnummer 1765. Druk dan 1 - 1 – 6020 (= 4-cijferige code van kantoor Gent)

  • mypension.be 
  • contactformulier op www.sfdp.fgov.be