Gemeente Stad Deinze

Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

De wettelijke samenwoning mag je niet verwarren met:

 • Feitelijke samenwoonst: je woont samen op hetzelfde adres, maar hebt geen gezamenlijke inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • Officiële samenwoonst: je hebt samen met andere personen een inschrijving (= domiciliëring) op hetzelfde adres in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
 • Samenlevingscontract (= notariële akte): is een vermogensrechterlijk contract dat afgesloten wordt bij een notaris.

Voorwaarden

Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Hoe aanvragen

Je legt samen met jouw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de dienst Burgerzaken. 

Maak hiervoor een afspraak.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit jouw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.