Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Werkingssubsidies ouderraad basisonderwijs

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie. 

 

Per schooljaar kunnen de ouderraden in het basisonderwijs een werkingssubsidie krijgen. Daarmee wil het stadsbestuur in het kader van een flankerend onderwijsbeleid de ouderparticipatie bevorderen.

Voor wie

Erkende ouderraden van de Deinse basisscholen.

Per basisschool kan één ouderraad een aanvraag indienen.

Hoe aanvragen

Via het formulier in bijlage.

Aanvragers die vorig schooljaar een aanvraag indienden, krijgen een uitnodiging met formulier per mail.

Deadline is vrijdag 27 april 2018.