Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Werkingssubsidies ouderraad basisonderwijs

Per schooljaar kunnen de ouderraden in het basisonderwijs een werkingssubsidie krijgen. Daarmee wil het stadsbestuur in het kader van een flankerend onderwijsbeleid de ouderparticipatie bevorderen.

Voor wie

Erkende ouderraden van de Deinse basisscholen.

Per basisschool kan één ouderraad een aanvraag indienen.

Hoe aanvragen

Via het formulier in bijlage.

Aanvragers die vorig schooljaar een aanvraag indienden, krijgen een uitnodiging met formulier per mail.

Deadline is vrijdag 27 april 2018.