Gemeente Stad Deinze

Werken in Vosselaredorp

Gepubliceerd op  vrijdag 29 april 2022

Van 16 mei tot 8 juli worden in drie fasen de voetpaden in Vosselaredorp vernieuwd en verfraaid.

Wat houden de werken in?

De oude verhardingen worden opgebroken en vervangen door betonstraatstenen. Ook de boordstenen en de greppel worden vernieuwd. De straatgedeelten met voetpaden in rode straatstenen blijven behouden.

De boompjes (bolacacia’s) op de voetpaden maken plaats om het voetpad op volwaardige breedte te kunnen benutten. Er worden nieuwe straatbomen voorzien in plantvakken in de rijweg. Deze plantvakken zorgen voor een opdeling van de parkeerplaatsen afwisselend per straatzijde.

Met deze ingrepen zal de wegbreedte smaller ogen en de snelheid in het dorp afnemen.

Aanvang en duur van de werken

  • Fase 1, van 16 mei tot 3 juni: het weggedeelte gelegen tussen Hoogstraat en de kerk.
  • Fase 2, van 30 mei tot 24 juni: het weggedeelte tussen Koestraat en de Kerchovelaan.
  • Fase 3, van 24 juni tot 8 juli: het weggedeelte tussen de Kerchovelaan en Langemunt/Damstraat.

Er is telkens enkele dagen overlapping doordat er met twee ploegen gewerkt wordt (opbraak en heraanleg). 

De aanplantingen zullen in het najaar 2022 / voorjaar 2023 gebeuren.

Bereikbaarheid en wegomleggingen

Door de werken uit te voeren in verschillende fasen zal er per straatgedeelte verkeershinder zijn met inname van één of beide rijvakken. Na de werkuren is er één rijvak vrij. Per fase zijn de opritten en garages in de werkzones een drietal weken niet bereikbaar. Voor het doorgaand verkeer gelden wegomleggingen via de gewestwegen N437 en N466. Lokaal verkeer rijdt om via de Lagestraat en de Meirstraat.