Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Weet jij wat te doen bij een noodsituatie?

Gepubliceerd op  donderdag 29 augustus 2019

De afgelopen jaren vonden er in België verschillende noodsituaties plaats. Denk aan overstromingen, grote stormen, chemische ongevallen en de aanslagen in Brussel. Het Nationaal Crisiscentrum staat in om de risico’s te analyseren en de nodige preventieve maatregelen te nemen.

Ook als school neem je hierin verschillende stappen door een intern noodplan op te stellen en evacuatieoefeningen te houden.

Maar eigenlijk kan iedereen zich voorbereiden. Door je op voorhand goed te informeren over risico’s in jouw omgeving, kun je snel en gepast reageren en jezelf en je omgeving beter beschermen.

Hoe evacueer ik veilig? Wat doe ik bij een brand? Hoe voorkom ik schade bij een onweer? Hoe bied ik eerste hulp? Hoe stel ik een noodpakket samen? Waar vind ik juiste informatie tijdens een ramp? Hoe bescherm ik mezelf tegen cyberaanvallen? …

Een antwoord op al deze en vele andere vragen vind je vanaf eind september 2019 terug in een boeiend interactief driedelig lessenpakket gericht naar alle leerlingen van het basisonderwijs. Dit lessenpakket sluit aan bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs. Je kan vanaf eind september de lessenpakketten downloaden via www.risico-info.be/school.

Het leerpakket is een realisatie van het Nationaal Crisiscentrum, verantwoordelijk voor noodplanning en crisisbeheer in België, in samenwerking met de Algemene Directies Civiele Veiligheid & Veiligheid en Preventie - FOD Binnenlandse Zaken, het Rode Kruis en het Centrum voor Cybersecurity.

Alle leerkrachten ontvingen reeds een landkaart van België en een stickervel om mee aan de slag te gaan in de klas.