Gemeente Stad Deinze

Wapenschild

Iedere gemeente heeft een eigen wapen. Dit bestaat uit een wapenschild, eventueel met buitenversierselen. Door de fusie van Deinze en Nevele op 1 januari 2019 vervallen de bestaande wapens en moest er een nieuw gemeentewapen gemaakt worden. Hiervoor werd het advies van de Vlaamse Heraldische Raad gevraagd.

De officiële beschrijving van het wapenschild van de fusiestad Deinze is:
"In zilver een dubbele adelaar van sabel, vergezeld van drie rozen van keel, één in het schildhoofd en twee in de schildvoet. Het schild getopt met een stedenkroon met vijf torens van goud en gehouden door twee leeuwen van keel, het geheel rustend op een lint van sabel, met de spreuk Deinze nooit deinzen in letters van zilver."

Het nieuwe wapenschild combineert elementen van de voormalige wapens van Deinze en Nevele. De elementen van het wapen van Deinze zijn het zilveren schild, de dubbele adelaar van sabel en de drie rozen van keel. De twee leeuwen uit het wapen van Nevele doen dienst als schildhouders. Het schild wordt overtopt met een muurkroon, het symbool voor steden.
De omschrijving van het wapen gebruikt heraldische benamingen voor kleuren en metaal. In de heraldiek (wapenkunde) betekent zilver wit, sabel zwart, keel rood, goud geel.

Deze kleuren werden behouden in het nieuwe wapenschild en hebben een specifieke betekenis. Sabel staat symbool voor kracht (of gevaar), keel staat symbool voor moed (of opoffering) en goud staat symbool voor wijsheid (of rijkdom).

De gemeenteraad keurde het wapenschild goed op 19 december 2019.