Gemeente Stad Deinze

Voorstellen van burgers

Inwoners kunnen zelf voorstellen en vragen over het beleid en dienstverlening op de agenda van de gemeente- of OCMW-raad laten plaatsen en deze agendapunten komen toelichten in de raad.

De initiatiefnemers moeten de voorstellen en vragen in een gemotiveerde nota omschrijven. 

Hoe aanvragen

Gebruik het modelformulier dat je onderaan deze pagina vindt.

  • Omschrijf en motiveer het voorstel. Voeg alle nuttige stukken toe om de gemeente- of OCMW-raad te informeren.
  • Ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar moet het verzoek steunen. Zij vullen op het modelformulier volgende gegevens in: naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en handtekening.
  • Stuur het formulier aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze.
    Het verzoek moet minstens 20 kalenderdagen voor de dag van de vergadering van de betreffende raad bij de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad ingediend worden om in de eerstvolgende gemeenteraad/OCMW-raad te kunnen worden behandeld. Zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Na ontvangst van het formulier onderzoekt de gemeente/OCMW-raad of hij bevoegd is voor het voorstel of de vraag. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad/OCMW-raad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.