Gemeente Stad Deinze

Voorplein Brielpoort

In de Brielpoort vinden fuiven, beurzen, eetfestijnen, concerten … plaats. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Dit sociaal contact willen we ook bevorderen in de directe omgeving. Zo werd het plein voor de Brielpoort in het voorjaar van 2023 ingericht als een aangename ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Het plein voor de Brielpoort was voordien ingericht als een verharde ruimte die gebruikt werd als parking. De grauwe bestrating maakte plaats voor bomen, prairieplanten, bloemen en struiken. De plantvakken zijn voorzien van brede randen waarop men kan zitten.

Speelpleintje Brielpoort - 4

In de stenen zitboorden werden enkele comfortabele houten banken geïntegreerd. Kinderen kunnen zich uitleven op het nieuwe speelpleintje met onder andere een klimnet, speeltoren en wipplanken op een rubberen ondergrond. Achtergrondmuziek zorgt voor extra sfeer. Verder is er een overdekte fietsenstalling voorzien voor de Brielpoort. 

Op de randparking naast de Brielpoort kan je gratis blijven parkeren. Het nieuwe plein vormt met een aantrekkelijke wandelroute de schakel tussen de parking en het winkelcentrum.

Stedelijk wonen aan de Leie

De herinrichting van het plein maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Stedelijk wonen aan de Leie II (SWADL II), waarvoor de stad een subsidie van 2,3 miljoen euro ontving van de Vlaamse overheid. Het project omvat onder andere de Tolpoortstraat en de Louis Dhontstraat.

Binnen SWADL II werd ook de visie geformuleerd om de Leieboorden aan te pakken om de beleving te verhogen. Zo werd de tuin voor Leietheater en mudel al omgevormd tot een leuke verblijfsplek. Ook een herinrichting van het Martinuspark is gepland. De aanwezige barrières worden doorbroken waardoor je vlotter door het park zal kunnen bewegen. Er komen ligplatformen in het park. Later komt er een kleine brug over de Martinusvijver ter hoogte van het nieuwbouwproject aan de Martinuskerk.