Gemeente Stad Deinze

Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

  • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. Sinds 13 maart 2020 is het vormingsmoment voor begeleiders niet langer verplicht, maar wel sterk aan te raden.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe aanvragen

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen bij de dienst burgerzaken.

NIEUW: sedert 17 oktober 2022: de aanvraag van een voorlopig rijbewijs model 18 kan online gebeuren. Meer info vind je op deze website

Na de aanvraag van het voorlopig rijbewijs duurt het ongeveer 4 werkdagen vooraleer je het voorlopig rijbewijs (bankkaartmodel) kan afhalen (op afspraak).

Bedrag

24 euro

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Eventueel een recente pasfoto. Als je geen recente pasfoto meebrengt wordt dezelfde foto gebruikt als op je identiteitskaart. Let op! Deze foto moet wel gelijkend zijn.
  • Het attest van slagen van het theoretisch rijexamen
  • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden): breng het rijgeschiktheidsattest mee.