Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen over bepaalde aangelegenheden.

De raad kan dit doen op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Deinze.

Voorwaarden

Wil je een verzoek voor een volksraadpleging indienen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn
  • minimum zestien jaar zijn
  • Niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Hoe aanvragen

Vul het verzoekschrift in en voeg volgende stukken toe: