Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Deinze, beslissen om de inwoners te raadplegen over bepaalde aangelegenheden.

Hoe aanvragen

Het verzoek wordt ingediend met een modelformulierĀ en wordt per aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2 te 9800 Deinze. Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad voorlichten.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de stad moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners.