Gemeente Stad Deinze

Verzet tegen armoede

Armoede is de laatste tijd – jammer genoeg – een brandend actueel thema geworden. Na de coronacrisis zorgt de stijgende inflatie ervoor dat niet alleen de laagste inkomensgroepen maar ook de zogenaamde lagere middenklasse in de financiële problemen dreigen te geraken. En dat terwijl in 2021 reeds 1 op 5 kinderen in België in kansarmoede verzeild dreigde te geraken en 1 op 6 Belgen onvoldoende inkomen had om zijn basisvoorzieningen te betalen. Hallucinante cijfers, maar de bittere realiteit. Een realiteit waar we ook in Deinze dagelijks mee geconfronteerd worden.

Toch hebben nog veel mensen een vertekend beeld van armoede, dat in stand wordt gehouden door onjuiste vooroordelen. Ze associëren armoede met zichtbare kenmerken zoals dakloosheid of tewerkstelling, maar in werkelijkheid is armoede dikwijls een verborgen probleem. Heel wat mensen weten hun armoede goed te verstoppen voor de buitenwereld, vaak uit angst. Angst om uitgesloten te worden. Angst voor de reacties. Angst om veroordeeld te worden door anderen.

Wij helpen deze vooroordelen graag de wereld uit. Naar aanleiding van de wereldwijde Dag van het verzet tegen armoede werd door de Stad Deinze in samenwerking met armoedeverenigingen een programma uitgewerkt om extra aandacht voor het verzet tegen armoede te vragen. Graag nodigen we jullie uit naar onderstaande activiteiten die plaatsvinden van 12 oktober tot en met 20 december 2022.