Gemeente Stad Deinze

Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk, belasting

Stad Deinze heft een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.

Hoe doe je aangifte?

Als belastingplichtige moet je binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het stadsbestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk.

Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit geval kan je tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse aanslagjaar indienen.

Doe je aangifte online

Reglement

Aangepast belastingreglement - geldig vanaf 1 juli 2023

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 juni 2023
  • bekendgemaakt op 27 juni 2023

Aangepast belastingreglement - geldig van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2021
  • bekendgemaakt op 3 februari 2021 en op 11 maart 2021

Belastingreglement - geldig van 1 mei 2019 tot 31 december 2020

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 januari 2019
  • bekendgemaakt op 30 januari 2019