Gemeente Stad Deinze

Verlengen

Als de materialen die je ontleende niet gereserveerd werden door een andere lener, kan je de uitleentermijnen verlengen. Dit moet gebeuren voordat de vervaldatum verstreken is.

De uitleenperiode kan tweemaal worden verlengd, dit betekent een maximumuitleentermijn van 12 weken.

Opgelet: verleng je reeds na één dag, één week of tien dagen je materialen, dan ben je één verlenging kwijt. Tip: verleng je materialen op de vervaldatum. Dan heb je de volledige drie weken verlenging.

Hoe verlengen?

Welke materialen kan je niet verlengen?

  • Speelfilmdvd's
  • Gereserveerde materialen
  • Materialen waarvan het maximale aantal verlengingen bereikt is
  • Materialen die via interbibliothecair leenverkeer verkregen zijn.

Bedrag

Gratis