Gemeente Stad Deinze

Verklaring laatste wil begraven

Maak een afspraak om je verklaring laatste wil begraven te laten registreren

Je kunt zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw overlijden.

Je kunt aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de stad na of de overledene een laatste wil begraven heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de stad na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe aanvragen

Persoonlijk bij de dienst Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Meer info

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kunt kiezen voor begraving of crematie. Je kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as:
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wil begraven kun je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • anglicaanse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • joodse godsdienst
 • islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wil begraven heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan jouw laatste wil begraven in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Jouw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wil begraven en moeten jouw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden:

 • uitgestrooid
 • begraven
 • ofwel bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.