Gemeente Stad Deinze

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie behandelt alle zaken die met verkeer te maken hebben en zoekt oplossingen voor probleemsituaties. De commissie formuleert adviezen over bijvoorbeeld de (her)aanleg of de (her)inrichting van straten en kruispunten. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor initiatieven die bijdragen aan de integrale verkeersveiligheid.

Bijlagen