Gemeente Stad Deinze

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor het bijstellen van een verkaveling

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden moet worden aangevraagd wanneer een perceel grond vrijwillig wordt gesplitst in twee of meer onbebouwde kavels bestemd voor woningbouw.


De verkavelaar zal waar nodig moeten instaan voor de aanleg van de ontbrekende nutsleidingen (water, elektriciteit, enz...) en openbare nutsvoorzieningen (riolering). Eventueel zal er ook nieuwe wegenis moeten voorzien worden.


Een bijstelling van een verkaveling wordt aangevraagd wanneer u binnen een bestaande verkaveling de stedenbouwkundige voorschriften, zonering, het aantal loten,… wil wijzigen.

Hoe aanvragen

U kan het dossier digitaal indienen via het omgevingsloket.


Bijstellingen van verkavelingen zonder planwijziging kunnen aan de hand van deze formulieren en addenda nog steeds analoog worden ingediend bij de dienst omgeving.

Meer info

Contacteer de dienst omgeving.