Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Verkavelingsvergunningen

Een verkavelingsvergunning moet worden aangevraagd wanneer een perceel grond vrijwillig wordt gesplitst in twee of meerdere kavels bestemd voor een woningbouw.

De verkavelaar zal waar nodig moeten instaan voor de aanleg van de ontbrekende nutsleidingen (water, elektriciteit, enz...) en openbare nutsvoorzieningen (riolering). Eventueel zal er ook nieuwe wegenis moeten voorzien worden.

Hoe aanvragen

Aan de hand van formulieren en een aanstiplijst.

Het dossier wordt ingediend bij de dienst omgeving.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om het dossier digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Meer info

Contacteer de dienst omgeving.