Gemeente Stad Deinze

Verbonden entiteiten

Een lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de hem toegewezen aangelegenheden van gemeentelijk belang. Het kan kiezen om taken zelf uit te voeren of om ze te laten uitvoeren door:

 • een andere structuur (bijvoorbeeld een vzw)
 • een samenwerking (bijvoorbeeld via een opdrachthoudende vereniging)
 • structuren die verbonden zijn met meerdere lokale besturen (bijvoorbeeld een politiezone).

Politie en brandweer

Autonome gemeentebedrijven (AGB’s)

AGB Stad Deinze

Besturen van de eredienst

 • O.L.-Vrouw Deinze
 • O.L.-Vrouw en Sint-Jan Bachte-Maria-Leerne
 • Sint-Blasius en Sint-Margriet Landegem
 • Sint-Eligius Vosselare
 • Sint-Mauritius en Gezellen Nevele
 • Sint-Petrus en Sint-Paulus Hansbeke
 • Sint-Radegundis Merendree
 • Sint-Martinus en Sint-Antonius Abt Petegem
 • Sint-Martinus en Sint-Eutropius Gottem
 • Sint-Petrus en Sint-Paulus Bachte (Bachte-Maria-Leerne)
 • Sint-Agnes Wontergem
 • Sint-Amandus en Job Astene
 • Sint-Amandus Zeveren
 • Sint-Bartholomeus Vinkt
 • Sint-Jan Baptist Grammene
 • Sint-Martinus Sint-Martens-Leerne
 • Sint-Niklaas Meigem
 • Sint-Paulus Petegem
 • Sint-Laurentius Poesele

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dienstverlenende vereniging

Geen rechtspersoonlijkheid

Interlokale vereniging

 • Burensportdienst Leiestreek
  • Vertegenwoordiging in de algemene vergadering
  • Statuten

 • DePlaNeTen scholengemeenschap
  • Vertegenwoordiging in het beheercomité

 • Drugpunt Leie-Schelde
  • Vertegenwoordiging in het beheercomité
  • Statuten

 • Stedenband Lievegem/Deinze/KeMoPoDi
  • Vertegenwoordiging in het beheercomité
  • Statuten

Naamloze vennootschap in vereffening

Opdrachthoudende vereniging

Projectvereniging

Vereniging van publiek recht

Vereniging zonder winstoogmerk