Gemeente Stad Deinze

Veelgestelde vragen fusie

Waarom een fusie?

Lokale besturen krijgen steeds meer opdrachten van hogere overheden toegewezen. Dit vraagt om meer specialisatie. Door het bundelen van de krachten kunnen we een nog betere dienstverlening aanbieden. De organisatie wordt sterker gemaakt en minder afhankelijk van een kleine personeelsbezetting.

Een fusie levert schaalvoordelen op. Er kunnen economische voordelen gerealiseerd worden door op grotere schaal werkzaam te zijn, bijvoorbeeld aankoopprocedures en overheidsopdrachten.

Grotere besturen hebben meer slagkracht in samenwerkingsverbanden en contacten met andere overheden en kunnen zwaarder doorwegen in onderhandelingen. Dit komt de inwoners ten goede.

De Vlaamse regering schuift een schuldovername van 20 miljoen euro naar voor die ruimte creëert voor meer investeringen. Een stad van meer dan 43.000 inwoners trekt meer investeringen en economische bedrijvigheid aan.

De Vlaamse regering voorziet bij een fusie een bonus van 500 euro per inwoner met een maximum van 20 miljoen euro. Wat zal hiermee gedaan worden?

Bij een fusie zal de Vlaamse overheid voor een bedrag van 20 miljoen euro leningen overnemen. De fusiestad ontvangt dit dus niet zomaar in 1 keer. Die overgenomen schuld hoeven we met de fusiestad niet langer af te betalen en kan bijgevolg geïnvesteerd worden in de diverse uitdagingen van de toekomst.

Wat verandert er voor mij als inwoner van Deinze of Nevele?

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen. Een inwoner van Hansbeke of Gottem blijft Hansbekenaar of Gottemnaar, ook al worden deze nu een onderdeel van de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen.

De beide gemeentehuizen zullen ook open blijven en ter plaatse diensten aanbieden. Het aanbod naar inwoners zal uitgebreid worden, waardoor je als inwoner de keuze zal hebben om bijvoorbeeld naar het recyclagepark van Deinze of Nevele te gaan. Dit geldt ook voor andere beleidsdomeinen zoals sport, bibliotheek, …

Wat wordt de nieuwe naam van de fusiestad?

Deinze met als baseline Het Land van Nevele. De keuze van Deinze als naam voor de grote entiteit wordt mee ingegeven door de nadruk die de nieuwe fusiestad wil leggen op de identiteit van de deelgemeenten. De meeste inwoners van de beide gemeenten vereenzelvigen zich eerst met hun deelgemeente en nadien pas met hun gemeente. Dat is ook voor Deinze en Nevele het geval. Bovendien zijn er heel wat praktische overwegingen om Deinze als naam voor te stellen.

Wat met de postcodes?

De postcodes 9800 en 9850 blijven behouden.
In Deinze en Nevele zijn er identieke straatnamen. Wat zal er hier mee gebeuren?

Alle info over de wijziging van straatnamen vind je in de rubriek Nieuwe straatnamen.

Moeten verenigingen en ondernemingen bij de fusie een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad?

Neen. Wanneer de gemeente een nieuwe naam krijgt, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente. Verenigingen en ondernemingen hoeven hiervoor verder niets te doen.