Gemeente Stad Deinze

Veelgestelde vragen aanmelden basisonderwijs

Wie moet aanmelden? 

Alle kinderen die willen starten in De Sterrebloem Meigem, GBS De Vaart Nevele, GO! Leefschool Klavertje 4 Nevele, VBS Sint-Vincentius op-weg Nevele, VBS Sint-Paulus op-weg Hansbeke, VBS Sint-Gerolf op-weg Merendree, VKS De Berenboot Landegem, BS-GO! De Kleurenplaneet Deinze, Het Leerbos Deinze of BS-GO! Erasmus Deinze of kinderen die van school willen veranderen en naar één van deze scholen willen gaan, moeten eerst digitaal aanmelden. 

Ook kinderen die geboren zijn in 2022 en op 1 september 2025 willen starten, moeten nu al aanmelden! 

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?  Aanmelden kan vanaf dinsdag 27 februari om 9 u. tot dinsdag 19 maart om 16 u. Je hoeft je niet te haasten: het moment waarop je in deze periode aanmeldt, heeft geen invloed op de volgorde voor de toekenning van de plaatsen. 
Voor welke scholen moet ik aanmelden?  Momenteel werken 10 scholen met het aanmeldsysteem: 
  • De Sterrebloem Meigem, 
  • GBS De Vaart Nevele, 
  • GO! Leefschool Klavertje 4 Nevele, 
  • VBS Sint-Vincentius op-weg Nevele, 
  • VBS Sint-Paulus op-weg Hansbeke, 
  • VBS Sint-Gerolf op-weg Merendree,
  • VKS De Berenboot Landegem,
  • BS-GO! De Kleurenplaneet Deinze,
  • Het Leerbos Deinze,
  • BS-GO! Erasmus Deinze.

Enkel voor deze scholen kan je aanmelden, bij de andere basisscholen en de secundaire scholen kan je inschrijven zonder aanmelding. 

Moet ik meerdere scholen kiezen?  Dat moet niet, maar is wel aangewezen. Als je niet terecht kan in je eerste keuze, kan je zo toch een inschrijving in de school van je tweede keuze krijgen. 
Wat als mijn eerste schoolkeuze een school met aanmelding en mijn tweede keuze een school zonder aanmelding is?   In dat geval moet je je aanmelden voor je eerste keuze. Je hoeft enkel deze school aan te duiden. Als je bericht krijgt dat er geen plaats is, kan je nadien inschrijven bij de school van je 2de keuze (zonder aanmelding). De scholen die niet met het aanmeldsysteem werken, kunnen geen inschrijvingen weigeren. Je hebt daar dus sowieso een plaatsje. 
Wat als mijn eerste schoolkeuze een school zonder aanmelding is en mijn tweede keuze een school met aanmelding?  Scholen die niet met het aanmeldsysteem werken, weigeren geen leerlingen. Je hebt dus sowieso plaats in de school van je eerste keuze en kan met hen contact nemen om in te schrijven. Je hoeft dus niet aan te melden. 
Hoe worden plaatsen toegekend?  Kinderen van personeelsleden en broertjes en zusjes van leerlingen hebben voorrang en hebben sowieso altijd plaats op school. Ze moeten wel ook aangemeld worden. 

Eerst wordt rekening gehouden met jouw voorkeur. Is er onvoldoende plaats in jouw voorkeursschool, dan wordt bekeken wie het dichtste woont om de vrije plaatsen in te vullen. 

Wat als ik een ander adres dan het domicilieadres wil gebruiken?

Een afwijking van adres kan enkel wanneer er een verhuis gepland is of wanneer beide ouders op een verschillend adres wonen. De afwijking moet aangevraagd worden via het formulier dat je op deze pagina vindt.

Wat als het kind geen rijksregisternummer heeft?

Via het formulier dat je op deze pagina vindt. kan je een unieke aanmeldcode aanvragen voor kinderen zonder rijksregisternummer.

Wanneer en hoe weet ik of er plaats is?  Na de aanmeldingsperiode worden de plaatsen ingevuld. Je krijgt via e-mail een bericht op welke school je wel of niet terecht kan. Die e-mail zal rond 25 maart verstuurd worden. 
Is mijn kind automatisch ingeschreven na aanmelding?  Nee, na de aanmelding worden de plaatsen toegewezen. Als je een plaatsje hebt, krijg je een e-mail met een inschrijvingsticket. Tussen 22 april en 13 mei kan je met dat ticket jouw kind inschrijven op de toegewezen school, jouw plaatsje wordt tot dan vrijgehouden. Na 13 mei kan iedereen inschrijven, het is dan dus niet meer zeker dat je plaats hebt. 
Wat als ik geen computer heb? Kan ik hulp krijgen? 

Neem gerust contact op met een school die gebruik maakt van het aanmeldsysteem, ze kunnen de aanmelding samen met jou in orde brengen.

Je kan ook terecht in het Huis van het Kind Deinze, Mouterijdreef 22, 9800 Deinze. Je kan een afspraak maken via onderwijs@deinze.be (09 381 68 72).

Wat als ik te laat ben om aan te melden?  De inschrijvingsperiode voor kinderen die aangemeld hebben, loopt tot 13 mei. Vanaf 23 mei kunnen de nog resterende plaatsjes ingevuld worden. Het is niet zeker dat er dan nog ruimte is in de school van jouw keuze. Je doet er dus goed aan om aan te melden! 

Relevante producten