Gemeente Stad Deinze

Vaccinatie

De vaccinatiestrategie in België wordt versneld. Onderaan deze pagina kan je het algemeen faseplan van de vaccinaties downloaden. Vanaf half februari zullen 120 vaccinatiecentra in Vlaanderen de deuren openen, eerst voor 65-plussers en kwetsbare mensen, nadien voor alle volwassenen. Bedoeling is om alle volwassenen tegen de zomer te vaccineren. De gemeenten staan in voor de organisatie van de centra. 

Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem vormen samen eerstelijnszone (ELZ) Schelde & Leie. Er is reeds een intense samenwerking tussen deze gemeenten voor de contact tracing en sneltesten. Ze slaan nu ook de handen in elkaar voor de vaccinaties.

Hoe zal vaccinatie verlopen in Deinze?

Momenteel worden de nodige voorbereidingen en afspraken gemaakt. In Deinze zal er een vaccinatiecentrum komen in de Brielpoort, voor inwoners van Deinze en Zulte. In de sporthal van Nazareth komt er een vaccinatiecentrum voor de inwoners van Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem. 

Er zal extra aandacht geschonken worden aan minder mobiele en andere kwetsbare inwoners van de regio. Iedereen moet de kans krijgen om gevaccineerd te worden, ook wie zich niet of moeilijk kan verplaatsen naar een vaccinatiecentrum.

In het vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Een vaccinatielijn kan je vergelijken met een lopende band. Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Je krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.

Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief en mail. Daarbij heb je de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen.

Zodra er meer duidelijkheid is over de timing van vaccinatie en hoe deze zal verlopen, wordt deze pagina aangevuld.

Bedrag

Het vaccin zal gratis aangeboden worden. 

Meer info

Voor alle vragen over het vaccin kan je terecht op www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie
en www.laatjevaccineren.be/covid-19.

In onderstaande video geeft prof. Isabel Leroux-Roels, vaccinatiespecialist van het UZ Gent, een antwoord op veelgestelde vragen over het coronavaccin.