Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Vacature schoonmaakpersoneel

Stad Deinze en OCMW Deinze leggen, met het oog op toekomstige vacatures, een gemeenschappelijke wervingsreserve aan voor de functies van schoonma(a)k(st)er in diverse stads- en OCMW-diensten, schoonma(a)k(st)er woonzorgcentrum en poetshulp aan huis/DCO (E1-E3). 

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar. 

Taakomschrijving

Schoonma(a)k(st)er in diverse stads- en OCMW-diensten

Ervoor zorgen dat de gebruikers en bezoekers van de stads- en OCMW-diensten kunnen beschikken over een nette en goed onderhouden accommodatie. Ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en vergaderingen.

Schoonma(a)k(st)er woonzorgcentrum

Door het onderhoud van het woonzorgcentrum mee instaan voor een nette, hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle bewoners en werkomgeving voor alle personeelsleden.

Poetshulp DCO

De poetshulp aan huis/DCO staat in voor het onderhoud van de privéwoning van de klant.

Info en solliciteren

De functiebeschrijving en het sollicitatieformulier kan je onderaan deze pagina downloaden. 

Je moet het inschrijvingsformulier indienen uiterlijk op vrijdag 28 augustus 2020.