Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Vacature erfgoeddeskundige-archivaris

Stad Deinze legt een wervingsreserve aan voor de functie van Erfgoeddeskundige-archivaris, niveau B1-B3 in contractueel verband. De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan worden verlengd met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

Je staat in voor het stimuleren en ontwikkelen van een kwalitatieve erfgoedwerking en het coördineren van het stadsarchief.

Info

De infobundel vind je onderaan deze pagina.

Voor meer info over deze functie kan je terecht bij:

Solliciteren

Je kan je kandidatuur uiterlijk op 15 november 2019 indienen door het inschrijvingsformulier samen met je cv door te sturen naar jobs@deinze.be of tegen ontvangstbewijs of per post aan het college van burgemeester en schepenen (Brielstraat 2, 9800 Deinze) te bezorgen.