Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Vacature diensthoofd thuiszorgdiensten

Stad Deinze werft een voltijds diensthoofd thuiszorgdiensten aan in contractueel verband voor onbepaalde duur (B1-B3).

Er wordt een gelijktijdige aanwervingsprocedure en een procedure van interne en externe personeelsmobiliteit georganiseerd.

Er wordt ook een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Taakomschrijving

Het stimuleren en realiseren van een kwaliteitsvolle eerstelijnszorg door de inzet van de meest passende thuisdiensten, met als doel de mensen de kans te geven zo lang als mogelijk op een kwaliteitsvolle manier in hun omgeving te blijven wonen.

Solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen tot uiterlijk zaterdag 24 augustus 2019.

Meer info en het sollicitatieformulier vind je in de bijlage.