Gemeente Stad Deinze

Vacature diensthoofd sport en recreatie

Stad Deinze werft een diensthoofd sport en recreatie aan met voltijdse prestaties (A1a -A3a) in contractueel verband.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Taakomschrijving

De dienst Sport en Recreatie staat in voor de organisatie en coördinatie van het sportgebeuren en de sportpromotie. Dit doet ze door, naast het bestaande aanbod van de sportverenigingen, een aantal sportieve activiteiten voor alle leeftijden aan te bieden zoals sportkampen, omnisportlessen, BBB- lessen, sport voor andersvaliden, seniorenzwemmen, seniorensport … . Naast de organisatie en het begeleiden van deze activiteiten heeft de dienst Sport en Recreatie een adviserende rol bij het bepalen van het sportbeleid van de stad en staat ze in voor het onderhoud en de verhuur van de sportinfrastructuur.

Als diensthoofd Sport en Recreatie sta je in voor het ontwikkelen van een integraal en kwalitatief sportbeleid voor een zo ruim mogelijk publiek. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de sportclubs en andere stakeholders en streeft een kwaliteitsvol, efficiënt en kostenbewust beheer van de sportinfrastructuur na. Je geeft leiding aan en coacht de medewerkers van de dienst.

Solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen uiterlijk op vrijdag 16 december 2022. Meer info over de vacature en het sollicitatieformulier vind je in bijlage.