Gemeente Stad Deinze

Vacature deskundige welzijn

Stad Deinze werft een deskundige welzijn (B1-B3) aan met deeltijdse prestaties (22,80u/week) in contractueel verband voor onbepaalde duur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Taakomschrijving

Als coördinator van de Interlokale Vereniging Stedenband Lievegem/Deinze/KeMoPoDi(afgekort “IV”) samen met alle betrokken actoren de intergemeentelijke stedenband en het lokaal mondiaal beleid verder ontwikkelen en organiseren.

Solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen uiterlijk op vrijdag 17december 2021. Meer info over de vacature en het sollicitatieformulier vind je in bijlage.