Gemeente Stad Deinze

Vacature deskundige ontwerp

Stad Deinze legt, met het oog op toekomstige vacatures, een wervingsreserve aan voor de functie van deskundige ontwerp (B1-B3).

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

Binnen de cluster stedelijke ontwikkeling en openbaar domein worden diverse projecten in eigen regie opgemaakt. De medewerkers van de ondersteunende cel bieden, binnen hun vaktechnische specialiteit, ondersteuning aan de uitwerking van de projecten van de diverse teams van de cluster.

De deskundige ontwerp staat in voor het projectgebonden ontwerpen van de inrichting van de publieke ruimte, wegenis en riolering, fietsinfrastructuur en gebouwen binnen onze stad. 

Info en solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen uiterlijk op vrijdag 7 oktober 2022. Meer info over de vacature en het sollicitatieformulier vind je in bijlage.