Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Vacature deskundige financiën

Stad Deinze en OCMW Deinze leggen, met het oog op toekomstige vacatures, een gemeenschappelijke wervingsreserve aan voor de functie van deskundige financiën (B1-B3). 

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

Samen met de leiding sta je in voor de dagelijkse werking en opvolging van de boekhouding: het voeren van de algemene boekhouding en de budgettaire boekhouding van de stad Deinze, het OCMW Deinze en het AGB stad Deinze, in nauw overleg met de financieel directeur en de financieel adviseur.

Info en solliciteren

De functiebeschrijving en het sollicitatieformulier kan je onderaan deze pagina downloaden. 

Je moet het inschrijvingsformulier indienen uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2020.