Gemeente Stad Deinze

Vacature beleidsmedewerker strategie, kwaliteit en participatie

Stad Deinze legt, met het oog op toekomstige vacatures, een wervingsreserve aan voor de functie van beleidsmedewerker strategie, kwaliteit en participatie (A1a-A3a) in contractueel verband.

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

De beleidsmedewerker coördineert en implementeert projecten op de domeinen strategie, kwaliteit en organisatiebeheersing, document- en datamanagement, informatieveiligheid en burgerparticipatie.

Info en solliciteren

Je kan de functiebeschrijving en het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina downloaden.

Solliciteren kan tot vrijdag 13 november 2020.