Gemeente Stad Deinze

Vacature begeleiders binnenschoolse kinderopvang

Stad Deinze legt, met het oog op toekomstige vacatures, een wervingsreserve aan voor de functie van begeleider binnenschoolse kinderopvang (BIKO) (E1-E3 - knelpuntberoep) in contractueel verband.

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

Je staat in voor het onthaal en de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en het zesde leerjaar.

Info en solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen uiterlijk op vrijdag 2 september 2022. Meer info over de vacature en het sollicitatieformulier vind je in bijlage.