Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Vacature begeleiders binnenschoolse kinderopvang

Stad Deinze is permanent op zoek naar begeleiders voor de binnenschoolse kinderopvang: niveau E1-E3 in (gesubsidieerd) contractueel verband, voor bepaalde duur. De begeleid(st)ers worden aangesteld met deeltijdse prestaties variërend tussen 3 en 18 uur per week.

Taakomschrijving

Je staat in voor het onthaal en de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en het zesde leerjaar in de 16 basisscholen van het grondgebied Deinze.

Info

De infobundel vind je onderaan deze pagina.

Voor meer info over deze functie kan je terecht bij:

Solliciteren

Je kan je kandidatuur indienen door het inschrijvingsformulier samen met je cv door te sturen naar milda.dejans@deinze.be of tegen ontvangstbewijs of per post aan het college van burgemeester en schepenen (Brielstraat 2, 9800 Deinze) te bezorgen.