Gemeente Stad Deinze

Vacature begeleider kinderopvang

Stad Deinze legt met het oog op toekomstige vacatures, een wervingsreserve aan voor de functie van begeleider kinderopvang (D1-D3) in contractueel verband.

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

Het aanbieden van een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat, een stimulerende omgeving voor het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen en verantwoordelijken en gevarieerde activiteiten aan kinderen tussen 2,5 jaar en het zesde leerjaar.

Info en solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen uiterlijk op vrijdag 2 september 2022. Meer info over de vacature en het sollicitatieformulier vind je in bijlage.