Gemeente Stad Deinze

Vacature administratief medewerker stedenbouw en wonen

Stad Deinze en OCMW Deinze leggen, met het oog op toekomstige vacatures, een gemeenschappelijke wervingsreserve aan voor de functie van administratief medewerker stedenbouw en wonen (C1-C3).

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

De dienst Stedenbouw en wonen informeert de burgers op gebied van stedenbouwkundige handelingen, behandelt omgevingsvergunningsaanvragen, maakt en begeleidt stedenbouwkundige plannen en studies en handhaaft de stedenbouwkundige handelingen. De dienst staat ook in voor de uitwerking van een strategisch woonbeleid. 

Als administratief medewerker stedenbouw en wonen ben je in het team een belangrijke schakel in de behandeling van diverse dossiers m.b.t. stedenbouw en wonen.

Info en solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen uiterlijk op vrijdag 7 oktober 2022. Meer info over de vacature en het sollicitatieformulier vind je in bijlage.