Gemeente Stad Deinze

Vacature administratief medewerker openbare werken

Stad Deinze legt, met het oog op toekomstige vacatures, een wervingsreserve aan voor de functie van administratief medewerker openbare werken (C1-C3).

De duur van de wervingsreserve bedraagt drie jaar en kan verlengd worden met een periode van twee jaar.

Taakomschrijving

De dienst Openbare werken staat in voor de vernieuwing en het onderhoud van wegen, pleinen, voetpaden,… en de bijhorende riolering binnen de stad.

Je biedt administratieve en projectmatige ondersteuning aan de dienst Openbare werken en verzorgt algemeen secretariaatswerk.

Info en solliciteren

Je kan het sollicitatieformulier indienen uiterlijk op vrijdag 11 november 2022.
Meer info over de vacature en het sollicitatieformulier vind je in de bijlagen.