Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die in het strafregister van de betrokkene staan. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn twee modellen:

Model 1 is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Voor wie

Voor jezelf.

Hoe aanvragen

Je kan het uittreksel uit het strafregister aanvragen:

  • via het e-loket. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
  • aan het loket burgerzaken. Je krijgt het uittreksel onmiddellijk mee.
  • per brief of e-mail. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

Vermeld in de brief of e-mail:

  • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je het uittreksel uit het strafregister wenst;
  • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres);
  • de reden waarom je het uittreksel uit het strafregister vraagt. 

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland;
  • als buitenlander, voor de periode van jouw verblijf in België;
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart