Gemeente Stad Deinze

Uittreksel uit overlijdensakte

Een uittreksel uit de overlijdensakte is een document waarmee kan aangetoond worden wanneer en waar iemand overleden is.

Voor wie

 • familieleden in 1e of 2e graad van de overledene
 • notaris, advocaat

Hoe aanvragen

Je kan een eensluidend afschrift van de overlijdensakte aanvragen in de gemeente waar de persoon overleden is.

In Deinze kan je het afschrift aanvragen:

 • via het e-loket
  Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het loket burgerzaken in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het afschrift onmiddellijk mee.
 • schriftelijk per brief of e-mail. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

 Vermeld in de brief of e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum van de persoon van wie je een afschrift van de overlijdensakte wenst,
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
 • de reden waarom je het afschrift van de overlijdensakte vraagt,
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart