Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Uittreksel uit overlijdensakte

Een uittreksel uit de overlijdensakte is een document waarmee kan aangetoond worden wanneer en waar iemand overleden is.

Voor wie

  • de familie van de overledene
  • notaris, advocaat

Hoe aanvragen

Je kan een eensluidend afschrift van de overlijdensakte aanvragen in de gemeente waar de persoon overleden is.

 In Deinze kan je het afschrift aanvragen:

  • via het e-loket. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
  • aan het loket burgerzaken in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het afschrift onmiddellijk mee.
  • schriftelijk per brief of e-mail. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

 Vermeld in de brief of e-mail:

  • de naam, voornaam, geboortedatum van de persoon van wie je een afschrift van de overlijdensakte wenst,
  • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
  • de reden waarom je het afschrift van de overlijdensakte vraagt,
  • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart