Gemeente Stad Deinze

Uittreksel uit huwelijksakte

Vraag online aan

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

Een afschrift van de huwelijksakte is een document waarmee kan aangetoond worden wanneer en waar twee personen gehuwd zijn.

Voor wie

 • Voor jezelf. 
 • Het uittreksel mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), een notaris, een advocaat of een gevolmachtigde.

Hoe aanvragen

Je kan een afschrift van de huwelijksakte aanvragen in de gemeente waar het huwelijk voltrokken is.

 In Deinze kan je het afschrift aanvragen:

 • via het e-loket
  Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het loket burgerzaken in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het afschrift onmiddellijk mee. Maak een afspraak bij de dient Burgerzaken.
 • per brief of e-mail. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

 Vermeld in de brief of e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je een afschrift van de huwelijksakte wenst,
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
 • de reden waarom je het afschrift van de huwelijksakte vraagt,
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Relevante producten