Gemeente Stad Deinze

Uittreksel uit geboorteakte

Vraag een afschrift van de geboorteakte aan via het digitaal loket

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Een afschrift van de geboorteakte is een document waarmee kan aangetoond worden wanneer en waar iemand geboren is. Met dit document kan je eveneens de afstamming van deze persoon aantonen.

Voor wie

 • Voor jezelf. 
 • Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), een notaris, een advocaat of een gevolmachtigde.

Hoe aanvragen

Je kan een eensluidend afschrift van de geboorteakte aanvragen in de gemeente waar de persoon geboren is.

In Deinze kan je het afschrift aanvragen:

 • via het e-loket
  Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het loket burgerzaken in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het uittreksel onmiddellijk mee.
 • per brief of e-mail. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

 Vermeld in de brief of de e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je een afschrift van de geboorteakte wenst,
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
 • de reden waarom je het afschrift van de geboorteakte vraagt,
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Relevante producten