Gemeente Stad Deinze

Uittreksel uit erkenningsakte

Wanneer je als ongehuwd koppel een kindje krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. De dienst burgerzaken stelt hiervoor een erkenningsakte op. Je kan hiervan een afschrift opvragen.

Voor wie

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd)
 • advocaat, notaris
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn

Hoe aanvragen

Je kan het afschrift aanvragen:

 • via het e-loket
  Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het loket burgerzaken in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het uittreksel onmiddellijk mee.
 • per brief of e-mail.¬†Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

 Vermeld in de brief of de e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je een afschrift van de erkenningsakte wenst,
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
 • de reden waarom je het afschrift van de erkenningsakte vraagt,
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart

Relevante producten