Gemeente Stad Deinze

Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een afschrift van een echtscheidingsakte is een document waarmee je kan aantonen dat het huwelijk werd ontbonden. Dit kan ook een afschrift van de huwelijksakte met randmelding zijn waaruit blijkt dat het huwelijk ontbonden is.

Voor wie

 • Voor jezelf. 
 • Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd), een notaris, een advocaat of een gevolmachtigde.

Hoe aanvragen

Je kan een uittreksel uit de echtscheidingsakte aanvragen in de gemeente waar het ontbonden huwelijk werd voltrokken.

In Deinze kan je het afschrift aanvragen:

 • via het e-loket
  Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.
 • aan het loket burgerzaken in dienstencentrum Leiespiegel. Je krijgt het uittreksel onmiddellijk mee.
 • per brief of e-mail. Het uittreksel wordt opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

Vermeld in de brief of de e-mail:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en adres van de persoon van wie je een afschrift van de echtscheidingsakte wenst,
 • je persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres),
 • de reden waarom je het afschrift van de echtscheidingsakte vraagt,
 • je hoedanigheid (ten persoonlijke titel, wettelijke vertegenwoordiger, advocaat, notaris).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart