Gemeente Stad Deinze

Uitbreiding bedrijventerrein Groot Prijkels

Het bestaande bedrijventerrein De Prijkels wordt uitgebreid met een oppervlakte van 55 ha beschikbare terreinen, zowel voor lokale als regionale bedrijven. Groot Prijkels ligt langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruisem.

Het project omvat volgende ingrepen:

  • de aanleg van interne wegenis;
  • de herinrichting van de kruispunten Karreweg-N35 (Gaversesteenweg) en Karreweg-N494 (Oudenaardse Steenweg);
  • de inrichting van de noordelijke groenbuffer;
  • de inrichting van het openbaar domein met waterbuffer en infiltratiebekkens, collectieve parking en groenbuffering.