Gemeente Stad Deinze

Tweede verblijven, belasting

Stad Deinze heft een belasting op tweede verblijven.

Hoe doe je aangifte?

Als belastingplichtige ontvang je jaarlijks een aangifteformulier van het stadsbestuur.

Ontvang je geen aangifteformulier van het stadsbestuur, dan moet je spontaan aangifte doen uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar.

Doe je aangifte online.

Reglement

Aangepast belastingreglement - geldig vanaf 1 januari 2022

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 27 januari 2022
  • bekendgemaakt op 4 februari 2022 

Aangepast belastingreglement

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 16 december 2021
  • bekendgemaakt op 21 december 2021

Belastingreglement - geldig van 1 februari 2019 tot 31 december 2021

  • goedgekeurd in de gemeenteraad op 24 januari 2019
  • bekendgemaakt op 30 januari 2019