Gemeente Stad Deinze

Trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.

Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Binnen het plattelandproject Schelde-Leie werd er een tragewegenplan opgemaakt voor alle deelgemeenten van Deinze (voor de fusie met Nevele): Astene en Petegem-aan-de-Leie, aan de ene kant van de Leie en Bachte-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Grammene, Wontergem, Gottem, Meigem, Vinkt, Zeveren en Deinze-centrum aan de andere kant van de Leie. Dat herwaarderingsplan houdt rekening met de wensen en suggesties van alle tragewegengebruikers in de gemeente.

Bovenop de publieksadviezen werd het tragewegennet in Deinze in al zijn facetten tegen het licht gehouden. In welke mate komt het netwerk in de deelgemeenten tegemoet aan de belangrijkste functies van trage wegen: recreatie, mobiliteit, natuurverbinding en erfgoedbeleving? Per thema wordt een analyse voorgesteld van het bestaande netwerk en worden suggesties ter verbetering geformuleerd. De volledige adviesnota kan je onderaan deze pagina downloaden. 

Het gemeentebestuur van Nevele werkt samen met vzw Regionaal Landschap Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen om met de lokale gebruikers en de betrokkenen een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan trage wegen op te maken. Ze willen bekijken hoe het netwerk aan trage wegen in de toekomst aantrekkelijker en veiliger kan worden gemaakt.

Hiervoor werd het grondgebied van Nevele (voor de fusie met Deinze) ingedeeld in deelgebieden. Onderaan deze pagina kan je zowel de adviesnota's als de kaarten met de wenselijke ontwikkeling van de trage wegen downloaden.

In Nevele houden wegspotters de toestand van trage wegen in de gaten.