Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Toelage aan instellingen met sociaal kenmerk

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie. 

 

Stad Deinze kent jaarlijks een toelage toe aan instellingen en organisaties met sociaal kenmerk ter ondersteuning van hun werking, indien zij voldoen aan de bepalingen omschreven in het reglement.

Voorwaarden

  • De instelling of organisatie biedt rechtstreekse hulp bij verzorging, psycho-sociale begeleiding en ondersteuning aan personen met een handicap en/of zijn mantelzorger(s) met domicilie in Deinze.
  • De sociale instelling of organisatie bevordert het welzijn van de doelgroep, verhoogt de levenskwaliteit of biedt hulp waar de doelgroep moeilijkheden ervaart.
  • De werking van de instelling of voorziening is een meerwaarde voor de Deinzenaren die hiervan gebruik maken zowel ambulant (aan huis) als semiresidentieel (met dagbesteding) of residentieel (dag- en nachtopvang).
  • De sociale instelling of organisatie is gevestigd in Deinze of biedt buiten de stadsgrenzen ondersteuning of dienstverlening aan personen die gedomicilieerd zijn in Deinze.