Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

OCMW-raad

De OCMW-raad of raad voor maatschappelijk welzijn bestaat in Deinze uit 11 leden. De gemeenteraadsleden verkiezen de OCMW-raadsleden.

De OCMW-raad neemt beslissingen over de OCMW-dienstverlening, het OCMW-personeel, haar eigen financiële middelen en andere bezittingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert minstens 10 keer per jaar, in principe op de eerste dinsdag van elke maand (19.30 u.). Alle vergaderingen vinden plaats in het dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2 te Deinze. De zittingen van de OCMW-raad zijn publiek maar persoonsgebonden dossiers worden achter gesloten deuren besproken.