Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Terugbetaling tolkbeurten

Een goed contact tussen ouders en school is onontbeerlijk voor een positieve schoolloopbaan. Met anderstaligen is dat contact niet evident. Tolkbeurten ter plaatse voor leerlingen die gedomicilieerd zijn in Deinze, worden terugbetaald aan Deinse scholen en CLB's.

Voor wie

Deinse scholen en CLB's kunnen een terugbetaling aanvragen voor tolkbeurten bij leerlingen die in Deinze gedomicilieerd zijn.

Voorwaarden

 • De tolkopdracht wordt uitgevoerd door de dienst sociaal tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering,
 • Aan alle voorwaarden en bepalingen van het Agentschap Integratie en Inburgering werd voldaan,
 • De betrokken leerling is gedomicilieerd in Deinze,
 • De betrokken leerling is ingeschreven of heeft de intentie zich in te schrijven in het kleuteronderwijs, basisonderwijs of secundair onderwijs in een school in Deinze,
 • De tolkopdracht heeft plaatsgevonden: annuleringsvergoedingen worden niet terugbetaald,
 • Het betrokken gezin heeft geen financiële vergoeding gegeven voor de tolkopdracht,
 • De tolkopdracht wordt terugbetaald aan school: de initiële factuur van het Agentschap Inburgering en Integratie wordt betaald door de school,
 • De tolkopdracht wordt volledig terugbetaald tot maximaal 45 euro per opdracht en zolang het voorziene budget het toelaat,
 • De terugbetaling gebeurt één keer per kalenderjaar.

Hoe aanvragen

 • De aanvraag tot terugbetaling gebeurt per mail onderwijs@deinze.be,
 • De aanvraag moet gebeuren voor 30 juni van het lopende schooljaar,
 • De aanvraag kan enkel gebeuren voor tolkopdrachten die in het voorbije schooljaar plaatsvonden,
 • De aanvraag omvat
  • Het moment en de plaats waarop de tolkopdracht plaatsvond,
  • De volledige naam van de betrokken leerlingen,
  • De factuur van het Agentschap Inburgering en Integratie
 • Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt
  • Wordt het budget verdeeld over alle aanvragers,
  • Op basis van de verhouding van het aangevraagde bedrag t.o.v. het totale aangevraagde bedrag.

Meer info

Een tolkbeurt is soms niet haalbaar of nodig. Er zijn talloze hulpmiddelen om met anderstaligen te communiceren, waaronder: